Sofia Ulver

Women in a changing Consumer Society- Allerdagarna, Oct 2012, Stockholm, Gothenburg, Malmö

At the Aller days (an Aller Media event) I talk about the woman in the changing consumer society. Women’s structural and cultural power is increasing almost all over the world. How does this change consumer trends at a whole and how do these in turn change women (and men)? In the new reinvention of capitalism (what Anatole Kaletsky calls Capitalism Generation 4) the system shift celebrates new values that traditionally have been called “feminine”. Given that Capitalism Generation 3 was of the more “masculine” kind, these new “feminine” (socially constructed, yes indeed) values will change the world.

“Luxury Consumption”- Interview

Sofia Ulver - Luxury Interview

” – Som begrepp har lyx förflyttats till att bli mycket bredare. Det har gått från något som bara handlar om bekräftelse utifrån till att också representera njutning inifrån. Förr handlade lyx bara om materiell status, det var förknippat med den rika överklassens excesser. I dag är det annorlunda. Lyx är lika mycket medel­klassens sätt att unna sig något »utöver det vanliga«,”