“Snack mellan föräldrar slår reklam”, Sydsvenskan 24 Mars 2012

http://www.sydsvenskan.se/ingen-sektion/snack-mellan-foraldrar-slar-reklam/