“Luxury Consumption”- Interview

Sofia Ulver - Luxury Interview

” – Som begrepp har lyx förflyttats till att bli mycket bredare. Det har gått från något som bara handlar om bekräftelse utifrån till att också representera njutning inifrån. Förr handlade lyx bara om materiell status, det var förknippat med den rika överklassens excesser. I dag är det annorlunda. Lyx är lika mycket medel­klassens sätt att unna sig något »utöver det vanliga«,”