Junosoffan: Hållbara konsumtionsmönster i kölvattnet av Corona

Corona har helt klart väckt nya perspektiv i klimatdebatten. Att vi drastiskt konsumerar annorlunda är bra för miljön men samtidigt en utmaning för företagen. Vilka nya konsumtionsvanor kommer att bestå och kan de bidra till en grönare planet? Hur kan företag rusta sig mot en ny och mer hållbar konsument? Den 26 maj klockan 12.00 deltar jag i ett panelsamtal om detta. Säkra en plats och anmäl er via denna länk: https://bit.ly/2WHEOmW