Sofia Ulver

“Snack mellan föräldrar slår reklam”, Sydsvenskan 24 Mars 2012

http://www.sydsvenskan.se/ingen-sektion/snack-mellan-foraldrar-slar-reklam/

Snack mellan föräldrar slår reklam

– Forskning visar att det fortfarande nästan bara är kvinnor som diskuterar konsumtion i mötena med andra föräldrar, männen pratar mer om barnens beteenden. I dessa ­möten ­låses kvinnan in i en position, ambitionen att vara den goda modern, och den gäller alla, oavsett klass, säger hon.

Läs hela artikeln i Sydsvenskan

“Ethical Consumption” Fair Trade Conference, Stockholm, March 2011

Sofia Ulver - Ethical Consumption

Speaking about how consumer experience the notion of ethical consumption, how they follow it, or don’t, and why not.

Talking about Nerd Culture

Sofia Ulver - Nerd Culture

TV4 (Swedish TV) – Efter Tio: Talking about Nerd Culture